Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Misyonumuz, dil eğitimine ihtiyacı olan bireylerin akranları ile aynı becerilere sahip olabilmeleri için gereken her türlü  eğitim hizmetini eksiksiz olarak yerine getirerek çocuklarımızın hayata tutunmalarını, kendilerini ifade edebilmelerini, toplumla uyum içinde yaşamalarını, nitelikli bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. 

 

Vizyonumuz

Vizyonumuz, dil ve konuşma terapisi eğitim alanında bilimsel ve teknolojik araştırmaları yaparak yeni buluş ve imkanları öğrencilerinin eğitim sürecinde kullanmak. Anne babaların çocuklarının eğitimi ve geleceği ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırmak için en modern (eğitim, sağlık, meslek, bakım vb. ) tesisler kurmak.

Kurucu Temsilcimiz

Mehmet ÖZTÜRK

Mehmet Öztürk

1954 Kırıkkale doğumludur. Lisans öğrenimini A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ana bilim dalında tamamladı.

Değişik illerde sınıf öğretmenliği, Maliye Bakanlığında vergi memurluğu ve eğitim uzmanlığı görevinde çalıştıktan sonra, 1985 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. Devlet hizmetinden emekliye ayrıldığı 2000 yılına kadar bu görevde kaldı. Emekliye ayrıldıktan sonra, özel eğitim alanında çalışmalarını girişimci ve yönetici olarak sürdürdü.

Halen, Keçiören Etlik’te faaliyet göstermekte Rehber Eğitim Kurumlarının, kurucu temsilciliği görevini yürütüyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Eğitim Öğretim Meslek Komitesi değişik dönemlerde komite üyesi olarak göre alan Mehmet Öztürk, değişik sivil toplum kuruluşlarında üye ve yönetici olarak görev yaptı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

İlkelerimiz

Rehber Dil Konuşma Terapi Merkezi olarak biz; merkezimizden terapi hizmeti alan her bireyin sunduğumuz hizmetlerden azami düzeyde yararlanması, günlük yaşamını toplumun mutlu bir bireyi olarak sürdürmesi, yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmesi, toplum tarafından anlaşılması ve toplumun tabii bir üyesi olarak kabullenilmesi, problemleri ile ilgili toplumsal bilincin arttırılması için varız.

  1. Dil Konuşma Eğitim ve Terapi hizmetlerimiz bir ekip çalışması bilinci ile yürütülecektir. Öğrenci aileleri ve diğer uzman kurum ve kuruluşlar bu ekibin ayrılmaz üyesidir.
  2. Dil Konuşma Eğitim ve Terapi hizmetlerimiz planlı bir şekilde yürütülecektir. Her öğrenci için elde edilecek kazanımlar yıllık, Dönemlik, aylık ve günlük planlar çerçevesinde belirlenir, ve düzenli değerlendirmelerle bu kazanımlara ulaşma düzeyi takip edilir.
  3. Eğitim ve Terapi çalışmalarımızda aşağıda belirtilen esaslar hareket noktamızı oluşturur.
    Eğitim ve terapi hizmetlerimiz, bireylerin yetersizliklerine göre değil, yapabildiklerine göre belirlenecek amaç, muhteva ve yöntem ile bireyselleştirilmiş olarak düzenlenir.
  4. Dil Konuşma ve Terapi hizmetlerimiz bireyin toplum içinde ve toplumun aktif bir bireyi olarak yaşamını sürdürmesini sağlama amacına yönelik olarak planlanır ve yürütülür.

Değerlerimiz

Hastalarımıza Odaklanıyoruz

Hastalarımızın ve yakınlarının gereksinimlerini, sürecin tamamını göz önünde bulundurarak anlamak ve beklentilerinin ötesine geçebilen hizmet kalitesini sunmak gayretindeyiz.

 

Hastalarımızın Haklarına Saygı Duyuyoruz

Açık iletişim kurmanın, kültürel, fiziksel ve psikolojik gereksinimlerini anlamanın önemini biliyoruz. Herhangi bir ayrım gözetmeksizin hastalarımız ve yakınlarının haklarını koruyoruz.

 

Takım Çalışmasının Gücüne İnanıyoruz ve Birbirimize Odaklanıyoruz

Kuruluşumuzun performansının, değişim ve ilerlemesinin temel kaynağı çalışanlarımızdır. Rehber Dil ve Konuşma  Merkezi ailesinin tüm fertlerinin çalışma hayatından memnuniyetlerini ve kuruma bağlılıklarını önemsiyoruz. Ortak hedeflerimize ulaşmak için, güven ortamı içinde etkin ve yapıcı ekip çalışmasının gücüne inanıyoruz.

Karşılıklı düşünce, bilgi ve görüşlerin alışverişine dayanan katılımcı bir ortamda, eğitim ve gelişim fırsatlarını kullanarak, tüm çalışanlarımızın potansiyellerini açığa çıkartmalarını; zorluklar karşısında pes etmeden ve kendiliğinden sorumluluklarını üstlenmelerini hedefliyoruz. Bu sayede farklı disiplinlerin bir arada, uyum içinde çalışmasını ve multidisipliner çalışma kültürünü destekliyoruz

 

Bilgiyi Kullanıyoruz

Karar ve eylemlerde yalnızca sezgilere, duygulara ve deneyimlere değil, güvenilir bilgilerin derlenip kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz. Bunun için araştırıyor, analiz yapıyor, elde edilen bilgiyi paylaşıyor ve etkin bir şekilde kullanıyoruz.

 

Sürekli Daha İyiyi Arıyoruz

Bireylerdeki yaratıcı potansiyelin kurumun yaratıcı ve yenilikçi gücünü oluşturduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli açığa çıkartarak yapılmayanı yapmak, yaptığımızı ise daha iyi yapmak temel bakış açımız. Yaratıcılık, yenilikçilik ve inovasyonu gizli kaldıkları zihinlerden gün ışığına çıkartıyor ve değer yaratıyoruz. İş mükemmelliğini hedefleyen kalite anlayışımızla, işi ve iyileştirmeyi bir bütün olarak görüyor ve geliştirmeyi sürekli kılmak istiyoruz.

 

İlişkilerimizin Temeli Güvene Dayanıyor

Sadece kurum içinde değil, ilişki içinde bulunulan tüm kurum, kuruluş ve kişilerle hukuk ve ahlak kuralları içerisinde çalışıyor; uzun süreli karşılıklı anlayış, dürüstlük ve saygıya dayanan ve iyi niyeti koruyan bir ilişki kurmaya özen gösteriyoruz.

Kadromuz

Rehber'de, alanında doktora ve yüksek lisans yapmış, mesleğine aşık ve sevgi dolu odyolog ve dil konuşma terapistleri çalışır.

İnsan Kaynakları

Bizimle çalışmak ister misiniz? CV'nizi hemen iletebilirsiniz.

7
 
2584 kez görüntülendi