Santral İşitsel İşlemleme Bozukluğuna Bağlı Konuşma ve Dil Bozuklukları

Santral dil işlemleme, işitsel alıcıların ve konuşmada etkili segmentlerin arasındaki kortikal ve subkortikal kompleksleri içermektedir. İletişim işlemi de bu segmentlerde oluşur ve konuşulan mesajların anlamı, temsilleri, linguistik mesajın formulasyonu ile gerçekleşir. Bununla birlikte bu kompleks sistemin nöroanatomisi bir takım spekülasyonlar taşımaktadır; çünkü bu sistemin nörolojik yapılarının linguistik bilgiyi nasıl taşıdığı bilinmemektedir. 

 

Santral işitsel işlemleme bozukluğu, genel olarak işitmeye ait bilgileri diğer duyularla alınan bilgiler ile senkronize işlemlenmesindeki bozukluktur. İşitsel işlemleme bozukluğu, santral sinir sistemi düzeyinde konuşmanın işlenmesinde yetersizlik olarak da tanımlanabilir. Bu problem arka plan gürültüsü, hızlı konuşma, ekolu ortamlar ya da rahatsız edici uyaran gibi zor dinleme koşullarında daha belirgin hale gelmektedir. Çocukluktaki işitsel işlemleme bozukluğu oranı %7 civarındadır.

 

Etyoloji

 1. Orta kulak problemleri (uzun süren orta kulak problemleri, kronik otitis media)
 2. Genetik yatkınlık ve aile öyküsü
 3. İşitsel sistemin nöromatürasyonundaki gecikmeler (%25-30)
 4. Nöromorfolojik bozukluk (%65-70)
 5. Nörolojik hastalıklar(<%50)

 

Semptomlar

 1. Normal işitme ve mental fonksiyonlara rağmen özellikle arka plan gürültüsü altında dikkat dağınıklığı
 2. Normal işitmeye rağmen hafif-orta derecede işitme kayıplı çocukların dinleme davranışı özellikleri 
 3. Okuma ve yazma problemleri
 4. Sesler arasındaki farklılıkları tanıyamama
 5. Komutları ve soruları yanlış anlama
 6. Geç cevap verme
 7. Birbirine benzer sesleri karıştırma
 8. Hızlı konuşmaları anlamada güçlük ve söyleneni tekrar ettirme
 9. Sebep-sonuç ilişkisini kurmada güçlük
 10. Kompleks ve uzun komutları takip etmede güçlük
 11. Zayıf sosyal ilişkiler ve davranış problemelri
 12. Düşük akademik performans

 

Dil ve Konuşma Özellikleri

 1. Zayıf kelime haznesi
 2. Cümle kurmada semantik ve sentaktik hatalar
 3. Fonetik olarak okunanların hecelenmesi, yazılması ve kavranmasında bozukluk
 4. Konuşmada ve/veya okumada kelime içerisindeki harfleri sıralamada bozukluk
 5. Oral ifadeleri hatırlamada güçlük
 6. Monoton konuşma
 7. Şarkı, şiir gibi ritmik aktivite gerektiren becerilerde zayıflık
Yorumlar


Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...

0
 
5534 kez görüntülendi